Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

O Nemocnici Levice s.r.o.

Predmetom činnosti nemocnice je poskytovanie:

  • ústavnej a ambulantnej  diagnostickej a liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti
  • jednodňovej zdravotnej starostlivosti
  • lekárenskej starostlivostislužieb v oblasti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
  • dopravnej zdravotnej služby
  • pacientom žijúcim v určenom spádovom území, prípadne i  mimo neho.

Naším cieľom do budúcnosti je urobiť pre pacientov všetko, čo je medicínsky a ľudsky možné a pre navrátenie podlomeného zdravia nutné. Chceme dosiahnuť maximálnu  spokojnosť našich pacientov a ich príbuzných  s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Keďže kľúčovým predpokladom na dosahovanie kvalitných služieb sú zamestnanci, naša nemocnica sa orientuje aj  na uspokojovanie ich potrieb, investujeme do ďalšieho vzdelávania pracovníkov, do nových diagnostických a liečebných metód a do zlepšenia nemocničného prostredia.

Dosiahnutie maximálnej spokojnosti našich klientov prostredníctvom riadenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa stalo strategickou orientáciou našej nemocnice. Veríme, že k naplneniu tohto cieľa prispeje každý pracovník našej nemocnice.